Historiku

Fabrika e mobileve “ALBED”, e ka filluar veprimtarinë afariste në vitin 1990. Përkundër rrethanave të vështira të asaj kohe në Kosovë, guximi dhe vizioni për të ardhmen bëri që një projekt i vogël si biznes individual t’i rezistoj sfidave. Besimi për të ardhmen e Kosovës bëri që ky biznes të ndërtohej atëherë kur dukej se gjithçka po rrënohej.

U rrit dhe u kalit së bashku me Kosovën. Rrugëtoj pa ndalur drejt sukseseve për t’u shndërruar në  një fabrikë moderne të mobileve. Fabrika “ALBED”, tash është lidere për cilësi jo vetëm në Kosovë. Me teknologjinë më të avancuar, ka hapur shtigjet edhe për tregun ndërkombëtar.

Stafi i ri dhe i kualifikuar si dhe përvoja në këtë lëmi ofrojnë garanci për të ardhmen. Si e tillë kjo fabrikë tashmë është konkurrente edhe në tregun evropian të mobileve.

Pse ne?

  1. Cilësia e garantuar

    Përkushtimi ynë për të siguruar kënaqësinë e klientëve tanë, duke ofruar produkte cilësore dhe shërbime profesionale është pjesë thelbësore e funksionimit të veprimtarisë sonë afariste.

  2. Stafi profesional

    Stafi profesional i angazhuar në kompaninë tonë jane shtyllë e fortë e zhvillimit të kompanisë sonë dhe garancë e suksesit për afarizmin tonë.

  3. Teknologjia bashkohore

    Produktet tona prodhohen nën kushte të larta të punës me makina cilësore të avancimeve të fundit teknologjike.

Çka ofrojme ne?

PËRPARËSITE E PRODUKTEVE TONA

albed_vetura

Cilësi e garantuar

Përkushtimi ynë për të siguruar kënaqësinë e klientëve, duke ofruar produkte cilësore është pjesë thelbësore e veprimtarisë sonë afariste.

Staf profesional

Përkushtimi ynë për të siguruar kënaqësinë e klientëve, duke ofruar produkte cilësore është pjesë thelbësore e veprimtarisë sonë afariste.

Tenkologji moderne

Produktet tona prodhohen nën kushte të larta të punës me makina cilësore të avancimeve të fundit teknologjike,